LogoHeading

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

Եղեգնաձորի պետական քոլեջի տարեգրության էջերից

Կրթօջախն իր գոյության 40 տարիների ընթացքում տվել է 3760 շրջանավարտ` 32 մասնագիտությունների գծով:

1971թ. հիմնադրվել է որպես Եր¨անի էլեկտրոմեխանիկական տեխնիկումի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 1982թ տեղափոխվել է N 3 միջնակարգ դպրոցի նախկին շենքը 1984թ. ժող. դեպուտատների Եղեգնաձորի շրջանային խորհրդի նոյեմբերի 29- ի N 21/8 որոշմամբ կատարված է հողհատկացում Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հանրակացարանի կառուցման համար 1986թ. հաստատվել է հանրակացարանի 200 տեղանոց շենքի նախագիծը: 1989թ. սկսվել են հանրակացարանի շենքի շինարարական աշխատանքները 1990թ. դադարեցվել են հանրակացարանի շենքի շինարարական աշխատանքները երկրում կարգերի փոփոխության պատճառով: 1993թ. Եր¨անի էլեկտրոմեխանիկական տեխնիկումի ենթակայությունից անցել է Եր¨անի ֆինանսատնտեսագիտական տեխնիկումի ենթակայությանը` դարձյալ որպես մասնաճյուղ 1993թ. ուսումնական շենքի առաջին հարկի ճեմասրահը ¨ միջանցքը փլուզվել է: Վերակառուցումը կատարվել է աշխատակիցների կողմից (անվճար):1997թ. մասնաճյուղում ,,ՓԵ,, կազմակերպության օժանդակությամբ ստեղծվել է “Համակարգչային ուսուցման կենտրոն” , որտեղ 3-ամսյա կուրսեր են անցել շուրջ 3250 դպրոցականներ ¨ երիտասարդներ: 1997 թ-ից. հրատարակվում է «Ուսանող» թերթը: 1997 թ-ից Իրականացվել են կարճաժամկետ ծրագրեր ¨ վերապատրաստումներ: /Համակարգչային օպերատորության,օտար լեզվի ուսուցման ¨ փոքր բիզնեսի գծով/: 2001թ. հոկտեմբերին ՀՀ կառավարության որոշմամբ ¨ ՀՀ կրթության ¨ գիտության նախարարի հրամանով Եղեգնաձորի 30-ամյա մասնաճյուղը առանձնացել ¨ վերանվանվել է Եղեգնաձորի պետական քոլեջ : 2001թ. հոկտեմբերին մեծ շուքով նշվել է մասնաճյուղի 30 ամյակը ¨ Եղեգնաձորի պետական քոլեջի հիմանադրումը, որպես առանձին ուսումնական հաստատութուն 2001թ. դեկտեմբերին քոլեջում հիմանդրվել է ինտերնետային կենտրոնը` IREX –ի օժանդակությամբ, որի անվճար ծառայությունից օգտվում են 1500 հոգի: Կենտրոնում ստեղծվել են 12 կայքեր , որոնք աշխարհին ներկայացնում են Վայոց Ձորը` իր մշակութային արժեքներով: Քոլեջում իրականացվել են մի շարք գրանտային ծրագրեր: Կենտրոնում ստեղծված գրաֆիկական աշխատանքները ներկայացվել են Ավստրիայում կայացած միջազգային ցուցահանդեսին ¨ առաջնություն են շահել, հրավերքներ են ստացվել Սանտ-Յագո, Բուենոս Այրես ¨ Վիեննա քաղաքներից: Կրթօջախի գոյության ողջ ընթացքում գործում է ուսանողական խորհուրդը, որի գործունեության միջոցով վեր են հանվում մարզի երիտասարդությանը հետաքրքրող խնդիրները: 2001թ. նկարահանվել է ֆիլմ քոլեջի տարեգրության վերաբերյալ: 2001թ. սկիզբ է առել «Երիտասարդական ձայն» հաղորդաշարը: 2001-2010թթ-ի ընթացքում համագործակցությունների միջոցով իրականացվել են ոչ ֆորմալ ուսուցման մրցութային հետ¨յալ ծրագրերը. 2002-2003թթ Ինտերնետային կենտրոնը` IREX –ի օժանդակությամբ, ՀՊԺՀ- դասախոսների ուժերով իրականացրել է վերապատրաստումներ `հաշվապահական հաշվառման ,բիզնեսի, շուկայագիտության վերաբերյալ. 2003-2004թթ Աշխատանքի ¨ սոցիալական հարցերի նախարարության օժանդակությամբ իրականացվել է 4-ամսյա դասընթացներ օտար լեզվի ուսուցման ¨ փոքր բիզնեսի գծով. 2005-2006թթ . Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ իրականացվել են տարածաշրջանի դպրոցների ուսուցիչների վերապատրասման դասընթացները /համակարգչային տեխնիկայի ուսուցման գծով. 2006-2007թթ Գերմանական DVV/IIZ կազմակերպության օժանդակությամբ իրականացվել է ,,Գիդերի վերապատրաստման,, 3-ամսյա 2 դասընթացներ. 2008թ. - Աշխատանքի ¨ սոցիալական հարցերի նախարարության ¨ DVV/IIZ կազմակերպության օժանդակությամբ զբաղվածության կենտրոնի հետ. կարի` 2-ամսյա, համակարգչային օպերատորության, խոհարարության 3-ամսյա դասընթացներ. 2009թ- Իրականացվել են ,,Խոհարարական,,- 3-ամսյա, ,,Համակարգչային օպերատորության,, ¨ ,,Վարսավիրության,, 6-ամսյա դասընթացներ:

ՔՈԼԵՋԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ

«ՓԵ» Ամերիկյան կազմակերպություն -Համակարգչային կենտրոնի հիմնադրում

IREX Ամերիկյան կազմակերպություն- Ինտերնետ կենտրոնի հիմնադրում

Աշխատանքի ¨ սոցիալական հարցերի նախարարության «Զբաղվածության ծառայության վարչություն»-ՈՒսուցման կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացում, տարբեր մասնագիտությունների գծով - Ամերիկյան համալսարան - Անգլերենի ¨ բիզնեսի կառավարման դասընթացներ

Գերմանական DVV international կազմակերպություն - Մեծահասակների կրթություն

Մշակույթի նախարարություն - «Աշխարհի Միացյալ Քոլեջներ» կազմակերպության Իտալական ¨ Բրիտանական քոլեջների ուսանողների հետ «Ամառային ճամբար` Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում կամավորական սկզբունքով` պատմական հուշարձանների վերականգնման ¨ գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում

ՀՀ գիտությունների ակադեմիա- գիտական կոնֆերանսներ

ԲՈՒՀ-եր (Կրթության շարունակելիություն)- ՀՊՏՀ/0601, 0603,0604 մասնագիտությունների գծով. Ագրարային համալսարան/ 0601,0603 մասնագիտությունների գծով, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 0302,0201,2201 մասնագիտությունների գծով, Ճարտարագիտական համալսարան/2201 մասնագիտության գծով:

Գործատուներ (պրակտիկայի կազմակերում ¨ շրջանավարտների աշխատանքիտեղավորում,մասնագիտական կոմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում)-գինու գործարաններ, պահածոների գործարան, փայտամշակման արտադրամասեր, բանկեր, հարկային մարմիններ, համայնքներ, դպրոցներ:

«Անուշավան Աբրահամյան կրթական բարեգործական հիմնադրամ»-Նախնական (արհետագործական) կրթության զարգացում:

 

.

ՄԵՐ ՇԱՀԱԾ ԳՐԱՆՏՆԵՐԸ

«Համակարգչային ուսուցման կենտրոնի» ստեղծում1997թ, Հովանավոր «Փրկեցեք Երեխաներին» ամերիկյան կազմակերպություն: Ծրագրի հեղինակ` Խ. Սարգսյան IATP Եղեգնաձորի կենտրոնի ստեղծում: Հովանավոր IREX 2001թ

«Ընդդեմ համամարդկային ոճրագործությունների» Հովանավոր IATP 2001թ: Ծրագրի հեղինակ` Խ. Սարգսյան

«Եղեգնաձոր քաղաքը որպես տուրիզմի հանգրվան» Հովանավոր IATP 2002թ: Ծրագրի հեղինակ` Խ. Սարգսյան

 

 

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԾՐԱԳՐԵՐ

2001-2010թթ-ի ընթացքում համագործակցությունների միջոցով իրականացվել են ոչ ֆորմալ ուսուցման մրցութային հետ¨յալ ծրագրերը

 

2002-2003թթ Ինտերնետային կենտրոնը` IREX –ի օժանդակությամբ, ՀՊԺՀ- դասախոսների ուժերով իրականացրել է վերապատրաստումներ `հաշվապահական հաշվառման ,բիզնեսի, շուկայագիտության վերաբերյալ.

2003-2004թթ Աշխատանքի ¨ սոցիալական հարցերի նախարարության օժանդակությամբ իրականացվել է 4-ամսյա դասընթացներ օտար լեզվի ուսուցման ¨ փոքր բիզնեսի գծով.

2005-2006թթ . Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ իրականացվել են տարածաշրջանի դպրոցների ուսուցիչների վերապատրասման դասընթացները /համակարգչային տեխնիկայի ուսուցման գծով./

2006-2007թթ Գերմանական IIZ/ DVV կազմակերպության օժանդակությամբ իրականացվել է ,,Գիդերի վերապատրաստման,, 3-ամսյա 2 դասընթացներ.

2008թ. - Աշխատանքի ¨ սոցիալական հարցերի նախարարության ¨ IIZ/ DVV կազմակերպության օժանդակությամբ զբաղվածության կենտրոնի հետ. կարի` 2-ամսյա, համակարգչային օպերատորության, խոհարարության 3-ամսյա դասընթացներ.

2009թ- Իրականացվել են ,,Խոհարարական,,- 3-ամսյա, ,,Համակարգչային օպերատորության,, ¨ ,,Վարսավիրության,, 6-ամսյա դասընթացներ:

 

 

ՈՒՆԿԸՆԴԻՐՆԵՐ

2008-2009 ուսումնական տարվա կարճաժամկետ ուսուցման ունկնդիրների թիվը կազմում է 120 հոգի, հետ¨յալ մասնագիտությունների գծով . Կար ¨ հագուստի ձ¨ավորում 10 հոգի, շուկայագիտություն 10 հոգի, հրուշակագործություն 10 հոգի, խոհարարություն 10 հոգի , գիդերի վերապատրաստում 25 հոգի, վարսավիրական արվեստ ¨ զարդային դիմահարդարում 20 հոգի տարեկան

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ 2008-2009 ՈՒՍ ՏԱՐՎԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ

Քոլեջի շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման մասին տվյալներ

2005թ - 77 շրջանավարտներից մասնագիտական աշխատանք են գտել 13%-ը, իսկ ոչ մասնագիտական` 40%-ը:
Մյուս թվականների համար համապատասխանաբար`
2006թ- 57շրջ. 17.5% ¨ 49%
2007թ- 79շրջ. 13% ¨ 60%
2008թ- 65շրջ 13% ¨ 61%