LogoHeading

 ºÕ»·Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»çÇ  Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ


Մասնագիտությունների ցանկը

Միջին մասնագիտական կրթություն

գ « 0302 -Հայոց լեզվի դասավանդում» տևողությունը ` 3 տարի (վճարովի և անվճար)
գ « 0304 - Անգլերեն լեզվի դասավանդում »
գ «0601- Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» տևողությունը` 2 տարի (վճարովի և անվճար)
գ «0603 -Ֆինանսներ» տ¨ողությունը` 2 տարի (վճարովի և անվճար)
գ «2201- Հաշվողական մեքենաներ, համակարգեր, համալիրներ և ցանցեր» տևողությունը ` 3 տարի (վճարովի և անվճար ), հիմնական ընդհանուր կրթությամբ- տևողությունը` 4 տարի (վճարովի և անվճար)
գ «0201- Իրավագիտություն» տևողությունը` 2 տարի (վճարովի և անվճար)
գ «0604- Բանկային գործ» տևողությունը` 2 տարի (վճարովի և անվճար)

Արհեստագործական կրթություն

գ «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» (հիմնական ընդհանուր կրթությամբ) ,անվճար, տևողությունը` 3 տարի
գ «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» տևողությունը` 1 տարի (վճարովի)
գ «Հասարակական սնունդ » տևողությունը` 1 տարի (վճարովի)
գ «Փայտի գեղարվեստական մշակում» (հիմնական ընդհանուր կրթությամբ) ,անվճար, տևողությունը` 3 տարի

Պահանջարկի դեպքում քոլեջը կարող է իրականացնել կարճաժամկետ ուսուցում հետևյալ մասնագիտությունների գծով

գ 1 Բարմեն (տևողությունը` 30 օր)
գ Մատուցող (տևողությունը` 30 օր)
գ 3.Սրահի վարիչ (տևողությունը` 30 օր)
գ Մատնահարդարում (տևողությունը` 30 օր)
գ 5.Հրուշակագործություն (տևողությունը` 40 օր)
գ 6.Խոհարարություն (տևողությունը` 4 ամիս)
գ 7.Վարսահարդարում (տևողությունը` 4 ամիս)
գ 8.Ատաղձագործություն, մանրահատակագործություն, ապակեգործություն (տևողությունը` 6 ամիս)
գ Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ
գ (տևողությունը` 6 ամիս)
գ Շինարարական, հարդարման աշխատանքների իրականացում
գ (տևողությունը` 6 ամիս)
գ Համակարգիչների շահագործում (տևողությունը տևողությունը` 6 ամիս)

 

 


ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՒՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

2007-2008 ուս. տարի

0601 Մասնագիտություն

17 շրջանավարտ

1 Գեր- հարվածային ` 5

0603 Մասնագիտություն

19 շրջանավարտ

3 Գեր- հարվածային `6

0604 Մասնագիտություն

12 շրջանավարտ

1 Գեր- հարվածային `3

2201 Մասնագիտություն

9 շրջանավարտ

2 Գեր- հարվածային `4

0201 Մասնագիտություն

9 շրջանավարտ

Գեր- հարվածային `3

0302 Մասնագիտություն

13 շրջանավարտ

2Գեր- հարվածային `4

Ընդամենը ` 79 Կարմիր `9 հարվածային`25

գերազանցիկ ,հարվածային` 43տոկոս


 

2008-2009 ուս. տարի

0201 Մասնագիտություն

16 շրջանավարտ

Գեր- հարվածային ` 4

0603 Մասնագիտություն

14 շրջանավարտ

3 Գեր- հարվածային ` 6

0302 Մասնագիտություն

22 շրջանավարտ

3 Գեր- հարվածային ` 6

2201 Մասնագիտություն

4 շրջանավարտ

1 Գեր- հարվածային ` 3

0601 Մասնագիտություն

9 շրջանավարտ

2 Գեր- հարվածային ` 4

Ընդամենը ` 65 Կարմիր `9 , հարվածային`23

գերազանցիկ , հարվածային-49 տոկոս


 

ՈՒսանողների և դասախոսների կազմը ըստ մասնագիտությունների

 

 

 

Մասնագիտության կոդը

Ուսանողների թիվը

Դասախոսների թիվը ըստ մասնագիտությունների

Կրթություն

•   

0601

35

4

բարձրագույն

•   

0603

28

4

բարձրագույն

•   

0604

23

3

բարձրագույն

•   

0301

0301

0302

0304

62

18

26

18

9

5

2

2

բարձրագույն

բարձրագույն

բարձրագույն

բարձրագույն

•   

0201

19

3

բարձրագույն

•   

2201

19

5

բարձրագույն

 

Ընդամենը`

186

28

բարձրագույն

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ

 • Կազմել հանձնախումբ ¨ գ ործատուների հետ Ճշտել առաջիկա 5-10 տարիների ընթացքում տարածաշրջանում անհրաժեշտ մասնագիտությունների գծով կադրերի պահանջարկը:
 • Վերանայել քոլեջում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը:
 • ՈՒսուցանվող մասնագիտությունների գծով կադրերի որակական ցուցանիշները գովազդել «Վայոց Ձոր», «Վարդաձոր», պարբերականներում:
 • Հրապարակել հատուկ տեղեկատվական թերթիկ «ՈՒսանող» պարբերականի հետ:
 • Կազմակերպել «Բաց դռների օր» հասարակայնության լայն մասսաների համար:
 • Կազմակերպել քոլեջի սաների աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք, շրջիկ ցուցահանդեսներ` դպրոցներում, մարզի խոշոր համայնքներում:
 • Գործատուներին ընդգրկել մասնագիտությունները գովազդելու, մասնագիտությունների պահանջարկը ներակայացնելու խնդրում:
 • Տարածաշրջանի լավագույն մասնագետներին ընդգրկել ընթացիկ ¨ պետական քննությունների հանձնաժողովում, մեթոդ խորհրդի, ցիկլային հանձնաժողովների կազմում:
 • Համագործակցելով գործատուների հետ, հասնել նպատակային ուսուցման իրականացման խնդրի կարգավորմանը:
 • Կադրերի պահանջի դեպքում քոլեջին տեղեկացնել մրցույթի պայմանների մասին:
 • Քոլեջում հատուկ հաշվառում անցկացնել շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման վերաբերյալ:
 • Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման արդյունքները քննարկել կառավարման խորհրդի ընդլայնված նիստում: